Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Blue Plus

 1. View previous comments
 2. Blue Plus
  Blue Plus
  Chè bác ngon lắm :>
  28 Tháng năm 2019
 3. Yêu HM
  Yêu HM
  Định đổi ành bìa
  28 Tháng năm 2019
 4. Yêu HM
  Yêu HM
  Mà tới tháng 7 mới thi
  28 Tháng năm 2019
 5. Blue Plus
  Blue Plus
  Tháng 7 cũng được
  29 Tháng năm 2019
 6. Blue Plus
  Blue Plus
  Nghỉ chút bán chè ê :>
  1 Tháng sáu 2019
 7. Blue Plus
  Blue Plus
  Điiiiii
  1 Tháng sáu 2019
 8. Yêu HM
  Yêu HM
  từ từ
  1 Tháng sáu 2019
 9. Blue Plus
  Blue Plus
  Làm cho một ly chè đậu đen mang về nhé :>
  1 Tháng sáu 2019
 10. Blue Plus
  Blue Plus
  Ủa mà chỗ bác thi rồi à :>
  6 Tháng sáu 2019
 11. Yêu HM
  Yêu HM
  thi chuyên th chứ chưa thi thường
  6 Tháng sáu 2019
 12. Blue Plus
  Blue Plus
  Bác kiếm giùm t đề Toán chuyên LQĐ Khánh Hòa được không bác? Tìm hoài hổng thấy...
  6 Tháng sáu 2019
 13. Yêu HM
  Yêu HM
  Chắc đây ko có đâu
  6 Tháng sáu 2019
 14. Blue Plus
  Blue Plus
  Tìm trên fb gg ấy ...
  6 Tháng sáu 2019
 15. Yêu HM
  Yêu HM
  thôi bác tự tìm đê h bận rầu :v
  6 Tháng sáu 2019
 16. Blue Plus
  Blue Plus
  Không thấy... Bác tìm giúp...
  6 Tháng sáu 2019
 17. Blue Plus
  Blue Plus
  Bán chè bác ee
  8 Tháng sáu 2019
 18. Yêu HM
  Yêu HM
  Phá sản :<
  8 Tháng sáu 2019
 19. Blue Plus
  8 Tháng sáu 2019
 20. Yêu HM
  Yêu HM
  :<
  8 Tháng sáu 2019
 21. Blue Plus
  Blue Plus
  Cho ly chè cho đỡ buồn ...
  8 Tháng sáu 2019
 22. Yêu HM
  Yêu HM
  phá sản
  8 Tháng sáu 2019
 23. Blue Plus
  Blue Plus
  Mà ông tìm thấy đề Toán chuyên LQĐ Khánh Hòa chưa?
  8 Tháng sáu 2019
 24. Yêu HM
  Yêu HM
  ch u
  8 Tháng sáu 2019
 25. Blue Plus
  Blue Plus
  Có điều kiện tui ủng hộ bác 225 HMC :>
  9 Tháng sáu 2019
 26. Yêu HM
  Yêu HM
  225k :>
  9 Tháng sáu 2019
 27. Blue Plus
  Blue Plus
  12k bán chè được r :)
  12 Tháng sáu 2019
 28. Blue Plus
  Blue Plus
  Cho ly chè chuối :>
  12 Tháng sáu 2019
 29. Blue Plus
  Blue Plus
  Ê bác, nhiều "xiền" thế mừ :>
  13 Tháng sáu 2019
 30. Yêu HM
  Yêu HM
  ko bán là ko bạn :V
  13 Tháng sáu 2019
 31. Blue Plus
  Blue Plus
  Cho ly chè chuối :>
  13 Tháng sáu 2019
 32. Blue Plus
  Blue Plus
  Chè:
  13 Tháng sáu 2019
 33. Yêu HM
  Yêu HM
  Ko bán ;v
  13 Tháng sáu 2019
 34. Blue Plus
  Blue Plus
  Ư... Không bán là không bạn :>
  13 Tháng sáu 2019
 35. Blue Plus
  Blue Plus
  Sad :<
  14 Tháng sáu 2019
 36. Blue Plus
  Blue Plus
  12k luôn kìa...
  19 Tháng sáu 2019
 37. Blue Plus
  Blue Plus
  À này bác...
  28 Tháng sáu 2019
 38. Blue Plus
  Blue Plus
  Bác ship chè có sợ boom không? :v
  28 Tháng sáu 2019
 39. Yêu HM
  Yêu HM
  ko :V
  28 Tháng sáu 2019
 40. Blue Plus
  Blue Plus
  Thế ship 2 ly chè trái cây :>
  28 Tháng sáu 2019
 41. Yêu HM
  Yêu HM
  Xong, đã giao 2 gói trà và 2 trái xoài. Tổng tiền là 5$
  28 Tháng sáu 2019
 42. Blue Plus
  Blue Plus
  *5$*
  28 Tháng sáu 2019
 43. Yêu HM
  Yêu HM
  Phí ship 500USD
  28 Tháng sáu 2019
 44. Blue Plus
  Blue Plus
  *500USD*
  29 Tháng sáu 2019
 45. Blue Plus
  Blue Plus
  Ngon :> Ship 22 ly :>
  29 Tháng sáu 2019
 46. Yêu HM
  Yêu HM
  Mới ship 23 ly bị boom hàng hết chè r :v
  29 Tháng sáu 2019
 47. Blue Plus
  Blue Plus
  Ship ai vậy :>
  29 Tháng sáu 2019
 48. Yêu HM
  Yêu HM
  Ship cho con người :v
  29 Tháng sáu 2019
 49. Blue Plus
  Blue Plus
  Bị boom thì phải còn 23 ly chớ sao hết ik ">
  29 Tháng sáu 2019
 50. Yêu HM
  Yêu HM
  bì cau chè nhão hết ăn được đem đi trả về tự nhiên r:v
  29 Tháng sáu 2019
 51. Blue Plus
  Blue Plus
  Kaka :>
  29 Tháng sáu 2019
-->