Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Được a :D Với điều kiện là không tương tác giữa 2 tài khoản.
  12 Tháng ba 2019
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Ai hỏi cậu đâu :v
  12 Tháng ba 2019
 3. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đùa tí thôi :v Cảm ơn hé :D
  12 Tháng ba 2019
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  12 Tháng ba 2019
 5. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥
  12 Tháng ba 2019
-->