Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. Tín Phạm
  Tín Phạm
  sao v
  11 Tháng ba 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  sắp thi rồi, không ôn bài thì trượt đs
  11 Tháng ba 2019
 3. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Ko thi
  11 Tháng ba 2019
 4. kanna kamui
  kanna kamui
  không thi thì m đúp hả m
  11 Tháng ba 2019
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Cẩn thận lời nói
  11 Tháng ba 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  lại báo cáo nữa hả
  11 Tháng ba 2019
 7. Tín Phạm
  11 Tháng ba 2019
 8. kanna kamui
  kanna kamui
  có ý gì đây
  11 Tháng ba 2019
 9. kanna kamui
  kanna kamui
  à, hiểu rồi
  11 Tháng ba 2019
 10. Linh - chan
  Linh - chan
  mị ít khi ôn mà điểm vẫn tốt chán
  12 Tháng ba 2019
-->