Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. NTD Admin
  NTD Admin
  Vì bạn giỏi mà
  9 Tháng ba 2019
 2. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  9 Tháng ba 2019
 3. NTD Admin
  NTD Admin
  Không có đâu nhé ...... thực sự với 1 lao động phổ thông mà thế là quá giỏi
  9 Tháng ba 2019
 4. Sơn Nguyên 05
  9 Tháng ba 2019
 5. NTD Admin
  9 Tháng ba 2019
 6. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Vì a giỏi thiệt mà :D
  17 Tháng ba 2019
-->