Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Lee Thanh Giang
  Lee Thanh Giang
  à nick này mk thấy quen quen r
  8 Tháng ba 2019
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  haha
  lúc nãy
  8 Tháng ba 2019
 3. Lee Thanh Giang
  Lee Thanh Giang
  lúc nãy s
  8 Tháng ba 2019
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  yagu kyube
  8 Tháng ba 2019
 5. Lee Thanh Giang
  Lee Thanh Giang
  mk bt mà nhưng hôn ttrc bên lazi bn cx để tên này nên mk thấy quen
  8 Tháng ba 2019
 6. Lee Thanh Giang
  Lee Thanh Giang
  bn lp 9 hả
  8 Tháng ba 2019
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  vâng bạn >_<
  8 Tháng ba 2019
 8. Lee Thanh Giang
  Lee Thanh Giang
  vâg j bn mk ms lp 8 thôi
  8 Tháng ba 2019
 9. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  tin thật hả
  8 Tháng ba 2019
 10. Lee Thanh Giang
  Lee Thanh Giang
  haz thừa bt thích nói thôi
  8 Tháng ba 2019