Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tâm Blink 3206

 1. Akino Yume
  Akino Yume
  ai vậy
  8 Tháng ba 2019
 2. Tâm Blink 3206
  Tâm Blink 3206
  8 Tháng ba 2019
 3. Akino Yume
  Akino Yume
  ko tin
  8 Tháng ba 2019
 4. Tâm Blink 3206
  Tâm Blink 3206
  8 Tháng ba 2019
 5. Akino Yume
  Akino Yume
  nếu là chị Huyền thì ko phải hỏi
  8 Tháng ba 2019
 6. Akino Yume
  Akino Yume
  mở wall ra đi
  8 Tháng ba 2019
 7. Tâm Blink 3206
  8 Tháng ba 2019
 8. Akino Yume
  Akino Yume
  đâu
  8 Tháng ba 2019
 9. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ủa, sao tự dưng cãi nhau vậy trời ??? >< mà @phuonganh31108 vì sao nếu là cj thì ko phải hỏi vậy
  9 Tháng ba 2019
 10. Akino Yume
  Akino Yume
  ko có gì
  10 Tháng ba 2019
 11. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  10 Tháng ba 2019
-->