Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi văn văn văn hải

 1. Hakken Sarah
  Hakken Sarah
  chào ạ
  7 Tháng ba 2019
 2. văn văn văn hải
  văn văn văn hải
  bn lớn hơn mik mà sao
  chào ạ
  7 Tháng ba 2019
 3. Hakken Sarah
  Hakken Sarah
  có lệ lẽ phép tí ai mà mk chả chào z
  7 Tháng ba 2019
 4. văn văn văn hải
  văn văn văn hải
  uk ngoan lắm
  7 Tháng ba 2019
 5. Hakken Sarah
  Hakken Sarah
  .....=.=
  7 Tháng ba 2019