Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Thư_lovely princess

 1. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  8 Tháng ba 2019
 2. Minh Thư_lovely princess
  Minh Thư_lovely princess
  em tên Thư, 2k3 ạ
  8 Tháng ba 2019
 3. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  ở đâu thế e
  8 Tháng ba 2019
 4. Minh Thư_lovely princess
  Minh Thư_lovely princess
  dạ ở Tiền Giang ạ, còn anh???
  8 Tháng ba 2019
 5. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  a ở Đăk Lăk
  10 Tháng ba 2019
 6. Minh Thư_lovely princess
  11 Tháng ba 2019
-->