Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vy Tzuyu

 1. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  umk đúng rồi
  5 Tháng ba 2019
 2. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  cậu biết chị ấy ak
  5 Tháng ba 2019
 3. Vy Tzuyu
  Vy Tzuyu
  rất thk đấy chứ
  5 Tháng ba 2019
 4. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  :D mà thôi muộn rồi, cậu đi ngủ đi! H
  5 Tháng ba 2019
 5. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  BYE nha
  5 Tháng ba 2019
 6. Vy Tzuyu
  Vy Tzuyu
  BYE
  5 Tháng ba 2019
-->