Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  a không biết làm gì với nó đây nè e
  5 Tháng ba 2019
 2. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  hình như có dùng HMCoin để đổi quà đc hay sao á :> mông lung :>
  6 Tháng ba 2019
 3. Chris Master Harry
  6 Tháng ba 2019
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  không biết đổi quà gì luôn, cặp áo gì a cũng có hết r
  6 Tháng ba 2019
 5. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  :>> đổi đi r ship qua cho e aaaa :>
  xàm quá r :> thôi ^^*
  6 Tháng ba 2019
-->