Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The Joker

 1. The Joker
  The Joker
  Hay để em kế nhiệm cho =))
  5 Tháng ba 2019
 2. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Được thì làm đi :D
  5 Tháng ba 2019
 3. The Joker
  The Joker
  Hè nhé =)) 1/7 ok không ???
  5 Tháng ba 2019
 4. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  cố lên :D
  5 Tháng ba 2019
 5. The Joker
  The Joker
  Đến hè em mới thực sự rảnh =))
  5 Tháng ba 2019
-->