Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. yo=ona
  yo=ona
  bạn tên là j ở đâu
  5 Tháng ba 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  tui là Thảo Vy ở Thanh Hóa
  5 Tháng ba 2019
 3. yo=ona
  yo=ona
  bà học truường chuyên hay ko chuyên
  bà giỏi nhất môn nào
  5 Tháng ba 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  tui học trường chuyên và tui giỏi nhất môn anh
  5 Tháng ba 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  5 Tháng ba 2019
 6. yo=ona
  yo=ona
  bà học chuyên anh khi bài nào khó bà chỉ tôi nha tôi dốt anh
  tôi học trường thương thôi
  mà bà dự định cấp ba thi chuyên ko
  5 Tháng ba 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  cũng định vậy nhưng còn khó lắm
  5 Tháng ba 2019
 8. yo=ona
  yo=ona
  ukm
  mà ước mơ lm nghề j
  5 Tháng ba 2019
-->