Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. yo=ona
  yo=ona
  tôi mới bị phạt huhu
  4 Tháng ba 2019
 2. yo=ona
  yo=ona
  mà tôi quen bà à
  4 Tháng ba 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  4 Tháng ba 2019
 4. yo=ona
  yo=ona
  tui hết nick đỏ rồi
  5 Tháng ba 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  chúc mừng
  5 Tháng ba 2019
-->