Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trang Vũ 2k5

 1. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  uk...chán voãi
  2 Tháng ba 2019
 2. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  chẳng mún tham gia minigame nữa
  2 Tháng ba 2019
 3. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  uk bn cx đc vote cao nhất mà
  2 Tháng ba 2019
 4. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  nhưng mấy bạn kia chưa nâu đỏ thì dễ mà vượt qua mk lắm
  2 Tháng ba 2019
 5. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  uk nhưng cố lên ik
  2 Tháng ba 2019
-->