Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Trang Hà Alice
  Trang Hà Alice
  Sao lại như z
  1 Tháng ba 2019
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Nick đỏ à
  1 Tháng ba 2019
 3. Trang Hà Alice
  Trang Hà Alice
  Nick đỏ là s
  1 Tháng ba 2019
 4. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Là 2 nick cùng vị phạm
  1 Tháng ba 2019
-->