Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Tín Phạm
  1 Tháng ba 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hehe ....
  29 Tháng ba 2019
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Lúc đó .... đang cho vào danh sách bỏ qua mà
  29 Tháng ba 2019
 4. Tín Phạm
  29 Tháng ba 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chả phải hồi đó tui nói rồi mà
  31 Tháng ba 2019
 6. Tín Phạm
  1 Tháng tư 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Onl sớm ghê
  1 Tháng tư 2019
 8. Tín Phạm
  1 Tháng tư 2019
-->