Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Narumi04
  Narumi04
  hello~
  1 Tháng ba 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đag lm j á?
  1 Tháng ba 2019
 3. Narumi04
  Narumi04
  em đang viết văn :3
  1 Tháng ba 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chăm hỉ
  1 Tháng ba 2019
-->