Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Từ Lê Thảo Vy
 2. Từ Lê Thảo Vy
 3. Thiên thần đáng yêu
  28 Tháng hai 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  28 Tháng hai 2019
 5. Thiên thần đáng yêu
  Thiên thần đáng yêu
  Nhưng hai bài này khác nhau
  28 Tháng hai 2019
 6. Thiên thần đáng yêu
  Thiên thần đáng yêu
  Với lại hồi này em bấm nhầm
  28 Tháng hai 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  nếu cùng môn học thì em không nên chia nhỏ như vậy nha
  28 Tháng hai 2019
 8. Thiên thần đáng yêu
  28 Tháng hai 2019
 9. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  có gì cứ hỏi chị! Bị nhắc nhở là khổ lắm đấy
  28 Tháng hai 2019
 10. Thiên thần đáng yêu
  28 Tháng hai 2019
 11. Thiên thần đáng yêu
  Thiên thần đáng yêu
  Vậy bài đó em có bị nhắc nhở không chị
  28 Tháng hai 2019
 12. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  có thể là không nhưng lần sau không nên làm nhu vậy nha:)
  28 Tháng hai 2019
 13. Thiên thần đáng yêu
  28 Tháng hai 2019
 14. Từ Lê Thảo Vy
  28 Tháng hai 2019
 15. Thiên thần đáng yêu
  Thiên thần đáng yêu
  em quên mà bài sau em định đăng với chủ đề khác như em bấm nhầm vô là đăng lên
  28 Tháng hai 2019
 16. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  em có thể sửa lại mà
  28 Tháng hai 2019
 17. Thiên thần đáng yêu
  Thiên thần đáng yêu
  nhưng em không biết sửa chủ đề ở chỗ nào
  28 Tháng hai 2019