Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi yo=ona

 1. Nguyễn Linh_2006
  28 Tháng hai 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Cùng spam :v
  1 Tháng ba 2019
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Dạ thì sao ạ?
  1 Tháng ba 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thì bớt lại chớ sao :v
  1 Tháng ba 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Spam có chút thôi mà
  1 Tháng ba 2019
 6. phamkimcu0ng
  1 Tháng ba 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Làm gì căng
  1 Tháng ba 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  đâu có căng? @@
  1 Tháng ba 2019
 9. yo=ona
  yo=ona
  căng đấy
  1 Tháng ba 2019
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chuẩn chuẩn
  1 Tháng ba 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy cho chị xin lỗi nha :<<
  1 Tháng ba 2019
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Khong có gì
  1 Tháng ba 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  1 Tháng ba 2019
 14. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đâu có
  1 Tháng ba 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao nghe có vẻ bực thế? -.-
  1 Tháng ba 2019
 16. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hơ... Chị tưởng tượng thì có
  1 Tháng ba 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  >< mừng quá ^^
  1 Tháng ba 2019
 18. Nguyễn Linh_2006
  2 Tháng ba 2019
 19. phamkimcu0ng
  2 Tháng ba 2019
 20. yo=ona
  yo=ona
  thế bào giờ mới hết bị đỏhả bạn
  3 Tháng ba 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  thì khoảng 7 ngày sau khi bị đỏ :)
  4 Tháng ba 2019
 22. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tui chắc còn 4 ngày nữa
  4 Tháng ba 2019
-->