Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tạ Đặng Vĩnh Phúc

 1. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  trẻ ra đấy ha ~
  27 Tháng hai 2019
 2. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  trẻ ra chứ e ?
  27 Tháng hai 2019
 3. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Dạ :v
  ý em nói thế nó trẻ ra đấy ạ
  27 Tháng hai 2019
 4. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  nhưng a già rồi...
  27 Tháng hai 2019
 5. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  đâu có
  27 Tháng hai 2019