Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Minh Chiêm578

 1. Nguyễn Đức Minh 123
  26 Tháng hai 2019
 2. Trần Minh Chiêm578
  26 Tháng hai 2019
 3. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  t bik nhưng ng đó có bắt đâu
  26 Tháng hai 2019
 4. Trần Minh Chiêm578
  26 Tháng hai 2019
 5. Nguyễn Đức Minh 123
  26 Tháng hai 2019
 6. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  you cx bik mà
  26 Tháng hai 2019
 7. Trần Minh Chiêm578
  26 Tháng hai 2019
 8. Nguyễn Đức Minh 123
  26 Tháng hai 2019
 9. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  thế you ngĩ you bắt người đó như thế nào
  26 Tháng hai 2019
 10. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  chả bắt j cả
  26 Tháng hai 2019
 11. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  ukm... vậy mà ng đó tẹo nx chết ngoài đg
  26 Tháng hai 2019
 12. Trần Minh Chiêm578
  26 Tháng hai 2019
 13. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  mà thui k ns
  26 Tháng hai 2019
 14. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  tên thôi cx đc
  26 Tháng hai 2019
 15. Nguyễn Đức Minh 123
  26 Tháng hai 2019
 16. Trần Minh Chiêm578
  26 Tháng hai 2019
 17. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  you lừa ng nên tui k nói
  26 Tháng hai 2019
 18. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  Tú Anh ? phải k
  26 Tháng hai 2019
 19. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  à là ai zợ
  26 Tháng hai 2019
 20. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  phải k đã
  26 Tháng hai 2019
 21. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  tui chả bik
  26 Tháng hai 2019
 22. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  ukm thế k ns chs nữa
  26 Tháng hai 2019
 23. Nguyễn Đức Minh 123
  26 Tháng hai 2019
 24. Trần Minh Chiêm578
  26 Tháng hai 2019
 25. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  a!!! đc nhớ cái kcj nhé :D
  26 Tháng hai 2019
 26. Nguyễn Đức Minh 123
  4 Tháng một 2020