Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  *đại ca
  25 Tháng hai 2019
 2. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  hello :3
  25 Tháng hai 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vừa mới thấy art mới
  25 Tháng hai 2019
 4. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  đẹp hơm :p
  25 Tháng hai 2019
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cho em xin há
  sẽ ghi nguồn
  hứa luôn
  cơ mà sao anh ko kí?
  25 Tháng hai 2019
 6. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  OK, vào facebook anh gửi cho :p
  25 Tháng hai 2019
 7. Isla Chemistry
  25 Tháng hai 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  anh cứ gửi e rept sau ^^
  25 Tháng hai 2019
 9. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  Sorry nhưng anh quên mất nick face em rồi :"( anh mới mất face mà
  25 Tháng hai 2019
 10. Kuroko - chan
 11. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  ok anh gửi rồi đó :)
  25 Tháng hai 2019
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thank đại ca
  mà muộn òi anh ngủ sớm ạ
  pp anh
  25 Tháng hai 2019