Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. machung25112003
  25 Tháng hai 2019
 2. machung25112003
  machung25112003
  nghe nói bạn học Lômô hả?
  25 Tháng hai 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ukm
  sao bít zợ?
  25 Tháng hai 2019
 4. machung25112003
  machung25112003
  bạn có biết Đỗ Thành Hiếu không?
  25 Tháng hai 2019
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lớp 10 ?
  25 Tháng hai 2019
 6. machung25112003
  25 Tháng hai 2019
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nghe quen quen
  ủa mà sao thế?
  25 Tháng hai 2019
 8. machung25112003
  machung25112003
  he is my friend
  25 Tháng hai 2019
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  oh
  khối 10 khá đông
  cậu biết cậu ấy lớp nào ko
  vì trường có mấy đứa tên hiếu cơ
  tớ còn chẳng nhớ đầy đủ họ tên chúng nó nữa
  25 Tháng hai 2019
-->