Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Thiên thần đáng yêu
  25 Tháng hai 2019
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  We làm quen nha
  25 Tháng hai 2019
 3. Thiên thần đáng yêu
  25 Tháng hai 2019
 4. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Bạn giới thiệu về bản thân đi
  25 Tháng hai 2019
 5. Thiên thần đáng yêu
  Thiên thần đáng yêu
  Mình tên My,2k7, ở Lâm Đồng còn bạn
  28 Tháng hai 2019
 6. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Mình tên Tín, from Quang Ngai, 2k6. Nice too meet you
  28 Tháng hai 2019
 7. Thiên thần đáng yêu
  Thiên thần đáng yêu
  vậy bạn lớp 7
  28 Tháng hai 2019