Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồng Uyên 2k6

 1. NTD Admin
  NTD Admin
  Bà lầy nhiều rồi mà
  26 Tháng hai 2019
 2. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  nhưng cuộc đời còn lầy hơn
  28 Tháng hai 2019
 3. NTD Admin
  NTD Admin
  Nhưng chỉ =1/10 của Uyên thôi
  28 Tháng hai 2019
 4. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  nooooooooooooooooooooooo
  một ý kiến thật sai trái
  28 Tháng hai 2019
 5. NTD Admin
  NTD Admin
  Ý kieesn đó đã được hơn tr like
  28 Tháng hai 2019
 6. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  tr like đâu ra
  21 thi òi
  28 Tháng hai 2019
 7. NTD Admin
  NTD Admin
  Ôf thi sớm vậy tui lâu hơn bà
  28 Tháng hai 2019
 8. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  hứ sướng
  28 Tháng hai 2019
 9. NTD Admin
  NTD Admin
  Sướng cái gì mà sướng mệt muốn chết đây
  28 Tháng hai 2019
 10. Dora9528
  Dora9528
  toàn là giả dối
  3 Tháng ba 2019
 11. NTD Admin
  NTD Admin
  What giả dối sao ??? Căn cứ đâu vậy anh bạn
  3 Tháng ba 2019
-->