Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Lộc

 1. ARMY's BTS
  25 Tháng hai 2019
 2. Tiểu Lộc
  Tiểu Lộc
  Mới thứ 6 tuần trước t mua hết 350k, giờ mới đặt thêm 210k nữa :v Không lẽ giờ chạy đi mua thêm 150k?
  25 Tháng hai 2019
 3. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Yep mày giàu tao biết điều ấy
  25 Tháng hai 2019
 4. Hương San
  Hương San
  mua holbein rồi lại mua shinhan? :) M thừa tiền à? mua rồi không biết dùng cũng như không,
  25 Tháng hai 2019
-->