Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. Lưu Vương Khánh Ly
  Lưu Vương Khánh Ly
  đúng òi, sao z? :)
  24 Tháng hai 2019
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  hì, ko có chi hêts
  24 Tháng hai 2019
 3. Lưu Vương Khánh Ly
  24 Tháng hai 2019
 4. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  hì hì
  24 Tháng hai 2019