Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Son Goten

 1. Son Goten
  Son Goten
  ê bơ mk à hay treo để on fb:)
  24 Tháng hai 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tớ có bơ đâu
  25 Tháng hai 2019
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Bận mà
  25 Tháng hai 2019
 4. Son Goten
  Son Goten
  đg lm j v:D
  25 Tháng hai 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đăng bài nhảy của lớp mình
  25 Tháng hai 2019
 6. Son Goten
  Son Goten
  uk để mk coi
  25 Tháng hai 2019
 7. Son Goten
  Son Goten
  bn có trong đó ko v:)
  25 Tháng hai 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Không... Mình là người quay mà
  25 Tháng hai 2019
 9. Son Goten
  Son Goten
  ngày j v mà nhảy???
  25 Tháng hai 2019
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ngày hội STEAM á
  25 Tháng hai 2019
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Có biển ở đằng sau mà
  25 Tháng hai 2019
 12. Son Goten
  Son Goten
  trg tổ chức à
  25 Tháng hai 2019
 13. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đúng rồi
  25 Tháng hai 2019
 14. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Không biết nhà trg đăng bài viết chưa nữa
  25 Tháng hai 2019
 15. Son Goten
  Son Goten
  nhân ngày j
  25 Tháng hai 2019
 16. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hội chợ đầu xuân. :)
  25 Tháng hai 2019
 17. Son Goten
  25 Tháng hai 2019
 18. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ngủ đi...
  25 Tháng hai 2019
 19. Son Goten
  Son Goten
  vừa uống cà fê sao ngủ đc:p
  25 Tháng hai 2019
 20. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Σ(-᷅_-᷄๑)
  25 Tháng hai 2019
 21. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  HAY
  25 Tháng hai 2019
 22. Son Goten
  Son Goten
  j v:eek:
  25 Tháng hai 2019
 23. Son Goten
  Son Goten
  hay j???
  25 Tháng hai 2019
 24. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Phiên bản gõ tiếng Nhật :)))
  25 Tháng hai 2019
 25. Son Goten
  Son Goten
  nghĩ dịch là j
  25 Tháng hai 2019
 26. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thì vừa bảo ngủ thì bảo vừa uống coffee
  25 Tháng hai 2019
 27. Son Goten
  Son Goten
  :Dmk nghiện cafe hay s á:D
  25 Tháng hai 2019
 28. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tớ cũng vậy mà
  25 Tháng hai 2019
 29. Son Goten
  25 Tháng hai 2019
-->