Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. Tín Phạm
  Tín Phạm
  giống mình :D
  22 Tháng hai 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  cùng hoàn cảnh luôn ha
  22 Tháng hai 2019
 3. Tín Phạm
  22 Tháng hai 2019
 4. kanna kamui
  22 Tháng hai 2019
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Ừ ứ
  22 Tháng hai 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  Ừ ứ như thằng bê đê á
  23 Tháng hai 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ồ....
  tình cảm đẹp ha :)
  2 Tháng mười một 2019
 8. Tín Phạm
  8 Tháng mười một 2019
-->