Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Khánh Chi

 1. Tín Phạm
  Tín Phạm
  mình :D
  21 Tháng hai 2019
 2. Lê Khánh Chi
  Lê Khánh Chi
  Vậy bạn học kiểu gì vậy???
  21 Tháng hai 2019
 3. Tín Phạm
  Tín Phạm
  mình học những trang web tiếng anh
  21 Tháng hai 2019
 4. Lê Khánh Chi
  Lê Khánh Chi
  Chia sẻ mk xíu được ko???Mk hơi ngu phần này!!^^thanks
  21 Tháng hai 2019
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  như Duoligo dành cho người cơ bản nhưng càng học càng khó, memerise , tiếng anh 123 hoặc Mr Ducan trên youtube
  21 Tháng hai 2019
 6. Lê Khánh Chi
  Lê Khánh Chi
  Mà bạn có dùng từ điển trên ipad ko? Bạn dùng gì?
  21 Tháng hai 2019
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  mình dùng google dịch
  21 Tháng hai 2019
 8. Lê Khánh Chi
  21 Tháng hai 2019
 9. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Ko có gì
  21 Tháng hai 2019
-->