Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Tín Phạm
  Tín Phạm
  19 Tháng hai 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  dung oi
  20 Tháng hai 2019
 3. Linh - chan
  Linh - chan
  gọi chi
  20 Tháng hai 2019
 4. Tín Phạm
  Tín Phạm
  hỏi thôi
  20 Tháng hai 2019
 5. kanna kamui
  kanna kamui
  Nói đúng hơn thì bạn cùng lớp luôn đấy chứ
  20 Tháng hai 2019
 6. Linh - chan
  Linh - chan
  M im cho t đc việc nha m
  20 Tháng hai 2019
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Cãi zữ zậy
  20 Tháng hai 2019
 8. kanna kamui
  kanna kamui
  Thường thôi
  21 Tháng hai 2019
 9. Tín Phạm
  21 Tháng hai 2019
 10. kanna kamui
  kanna kamui
  Vãi cả ụk
  21 Tháng hai 2019
 11. Tín Phạm
  21 Tháng hai 2019
 12. kanna kamui
  kanna kamui
  Cười đểu người ta hả, hôm nay xui chết nên được ý
  21 Tháng hai 2019
 13. Tín Phạm
  21 Tháng hai 2019
 14. kanna kamui
  kanna kamui
  Uk cái gì mà uk, sao hôm nay ai cũng may mắn mà có mình mình xui thôi à, bực thiệt
  21 Tháng hai 2019
 15. kanna kamui
  kanna kamui
  Uk thì kệ tao
  23 Tháng hai 2019
 16. Linh - chan
  Linh - chan
  thì chả kệ m
  23 Tháng hai 2019
-->