Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đậu Thị Khánh Huyền

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ai bị đấy chị
  21 Tháng hai 2019
 2. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  con cu nhà cj e nak
  21 Tháng hai 2019
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  cho dog ạ hay em chị
  21 Tháng hai 2019
 4. Chris Master Harry
  21 Tháng hai 2019
 5. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  con chim cu gáy í e. Nó bị mèo vồ, rách da ở cổ, phải ik khâu
  21 Tháng hai 2019
 6. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  hôm nay e ko ik hk à
  21 Tháng hai 2019
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  có ạ em đang học tin mà khổ thân con chim của chị
  21 Tháng hai 2019
 8. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  học nốt tiết tin nghỉ
  21 Tháng hai 2019
 9. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  4 tiết thôi chị
  21 Tháng hai 2019
 10. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  cj cx đg hk tin nè
  21 Tháng hai 2019
 11. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  hôm nay cj 5t, chỉ có t4 là 4t thui
  21 Tháng hai 2019
 12. Chris Master Harry
  21 Tháng hai 2019
 13. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  mai em 4 tiết
  21 Tháng hai 2019
 14. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  umk. 4p nữa là heetsd tiết gòi. cj tắt máy ây
  21 Tháng hai 2019
 15. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  oke chị
  21 Tháng hai 2019
 16. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  pp e nha. đừng tag cj vào ht nha
  21 Tháng hai 2019
-->