Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alone...

 1. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  giong t, thi tot nhe! :)
  18 Tháng hai 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chúc em thi tốt nhé ^^ Cơ mà em thi gì vậy?
  18 Tháng hai 2019
 3. Alone...
  Alone...
  Mơn a~
  20 Tháng hai 2019
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hì, hôm nay chắc em thi xong rồi nhỉ :D Kết quả sao nào?
  20 Tháng hai 2019
 5. Alone...
  Alone...
  Haizzzzzzzzz...chán lắm!!!
  20 Tháng hai 2019
 6. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  Lại giỡn. :)
  20 Tháng hai 2019
 7. Alone...
  Alone...
  Quen hử??? Ai vậy ta
  24 Tháng hai 2019