Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi SRILU

 1. Đậu Thị Khánh Huyền
  18 Tháng hai 2019
 2. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  đây là ah hay cj?:D
  18 Tháng hai 2019
 3. SRILU
  SRILU
  a nè khải killar
  18 Tháng hai 2019
 4. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  à, e nhớ gòi...nick kia ah ko dùng à?
  18 Tháng hai 2019
 5. SRILU
  SRILU
  đen sao xài
  18 Tháng hai 2019
 6. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  vậy à. e nỏ ci hết
  18 Tháng hai 2019
 7. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  rk tự dưng bựa ni lại sao wall e
  18 Tháng hai 2019
 8. SRILU
  SRILU
  ??
  18 Tháng hai 2019
 9. SRILU
  SRILU
  thích
  18 Tháng hai 2019
 10. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  voãi...đừng phá wall e nha. làm như hồi trước thì bt tay e:D
  18 Tháng hai 2019
 11. Đậu Thị Khánh Huyền
  18 Tháng hai 2019
 12. SRILU
  SRILU
  a mún là e nát r
  18 Tháng hai 2019
 13. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  là seo???hok hỉu
  18 Tháng hai 2019
 14. SRILU
  SRILU
  a muốn là e nát tb r
  18 Tháng hai 2019
 15. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  gà cn ơi, cứ thoải mái phá nha. wall e bữa ni chắc chắn lắm, ko sợ sập đâu
  18 Tháng hai 2019
 16. SRILU
  SRILU
  thiệt 0
  18 Tháng hai 2019
 17. Đậu Thị Khánh Huyền
  18 Tháng hai 2019
 18. SRILU
  SRILU
  mà e hôn ai chưa
  18 Tháng hai 2019
 19. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  rồi ah ak. Hôn suốt
  18 Tháng hai 2019
 20. SRILU
  SRILU
  khác giới đồng lứa á
  18 Tháng hai 2019
 21. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  đồng giới nha ah
  18 Tháng hai 2019
 22. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  nhiều hơn e tận 26t cơ
  18 Tháng hai 2019
 23. SRILU
  SRILU
  mẹ e
  18 Tháng hai 2019
 24. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  hihi...đúng gòi đó
  18 Tháng hai 2019
 25. SRILU
  SRILU
  =.=
  18 Tháng hai 2019
 26. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  kkkk. E làm j có bạn trai đâu
  18 Tháng hai 2019
 27. SRILU
  18 Tháng hai 2019
 28. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  Ah có gấy chưa???
  18 Tháng hai 2019
 29. SRILU
  SRILU
  có gì
  18 Tháng hai 2019
 30. Đậu Thị Khánh Huyền
  18 Tháng hai 2019
 31. SRILU
  SRILU
  chưa á e
  18 Tháng hai 2019
 32. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  lây vậy chời
  18 Tháng hai 2019
 33. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  kiếm e ik chơ lậy
  18 Tháng hai 2019
 34. SRILU
  SRILU
  sao á
  18 Tháng hai 2019
 35. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  kiếm 1 e ik chứ
  18 Tháng hai 2019
 36. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  mọi bữa hiểu tiếng Nghệ lắm mà
  18 Tháng hai 2019
 37. SRILU
  SRILU
  à haha chắc tại
  18 Tháng hai 2019
 38. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  già rùi nên ế hử
  18 Tháng hai 2019
 39. SRILU
  SRILU
  hơ hơ
  18 Tháng hai 2019
 40. Đậu Thị Khánh Huyền
  18 Tháng hai 2019
-->