Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi SoJieunSoKool

 1. SRILU
  SRILU
  Halo
  18 Tháng hai 2019
 2. SoJieunSoKool
  SoJieunSoKool
  hì hì. cùng tuổi nạ. Tớ gọi cậu là gì đc đây nhỉ
  18 Tháng hai 2019
 3. SRILU
  SRILU
  Khải killar, it me
  18 Tháng hai 2019
 4. SoJieunSoKool
  SoJieunSoKool
  nà ní?
  18 Tháng hai 2019
 5. SoJieunSoKool
  SoJieunSoKool
  Là ông thất á?
  Trời ơi, cái ôg này, acc mới lúc nào thế.
  Doạ tui , tui còn tưởng ai cơ:D
  18 Tháng hai 2019
 6. SRILU
  SRILU
  Dọa gì cơ
  18 Tháng hai 2019
 7. SoJieunSoKool
  SoJieunSoKool
  tưởng bạn mới nào
  nay cach snói chuyện của ôg cx khác khác sao ấy
  18 Tháng hai 2019
 8. SRILU
  SRILU
  Khác chỗ nào
  18 Tháng hai 2019
-->