Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắc Băng Dương

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  mk ở Vĩnh Tường
  16 Tháng hai 2019
 2. Bắc Băng Dương
  16 Tháng hai 2019
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bn ở đâu?
  16 Tháng hai 2019
 4. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  t ở Phúc Yên, trước là thị xã thuộc Vĩnh Phúc, giờ là thành phố.
  16 Tháng hai 2019
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  à
  cùng tỉnh mà không biết...
  17 Tháng hai 2019
 6. SRILU
  SRILU
  :d
  17 Tháng hai 2019
 7. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  17 Tháng hai 2019
 8. SRILU
  SRILU
  An giang
  17 Tháng hai 2019
 9. Tư Âm Diệp Ẩn
  17 Tháng hai 2019
 10. SRILU
  SRILU
  Uk, bạn giang đang cho tui ăn bơ haha
  17 Tháng hai 2019
 11. Tư Âm Diệp Ẩn
  17 Tháng hai 2019
 12. SRILU
  SRILU
  Bạn giang cho mik ăn boe
  17 Tháng hai 2019
 13. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ko rep tin của bn hả?
  17 Tháng hai 2019
 14. SRILU
  SRILU
  Uk
  17 Tháng hai 2019
 15. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  chắc bn ấy bận thui
  17 Tháng hai 2019
 16. SRILU
  SRILU
  Bị bơ thảm hại
  17 Tháng hai 2019
 17. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  hay là bn làm gì sai?
  17 Tháng hai 2019
 18. SRILU
  SRILU
  Mik cũng chả rõ
  17 Tháng hai 2019
 19. SRILU
  SRILU
  Rep r hehe
  17 Tháng hai 2019
 20. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bn ấy có sập notice ko vại?
  17 Tháng hai 2019
 21. SRILU
  SRILU
  Sao bạn biết
  17 Tháng hai 2019
 22. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  người ta ko rep bạn chịu để yên à?
  17 Tháng hai 2019
 23. SRILU
  SRILU
  22 tn thui mà
  17 Tháng hai 2019
 24. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ko sập notice mới là lạ =_=
  17 Tháng hai 2019
-->