Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Đậu Thị Khánh Huyền
  16 Tháng hai 2019
 2. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  hôm nay cj đỡ bùn chưa
  16 Tháng hai 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ht đi
  16 Tháng hai 2019
 4. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  oki cj. dùng cái cũ nha cj
  16 Tháng hai 2019
 5. Kuroko - chan
  16 Tháng hai 2019
 6. Đậu Thị Khánh Huyền
  Đậu Thị Khánh Huyền
  cj ơi, sao cj ko bật chế độ hiện trạng thái hoạt động ak?
  16 Tháng hai 2019
 7. Kuroko - chan
  16 Tháng hai 2019
 8. Đậu Thị Khánh Huyền
  16 Tháng hai 2019
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  dã bật
  16 Tháng hai 2019
 10. Đậu Thị Khánh Huyền
  16 Tháng hai 2019
 11. Kuroko - chan
  16 Tháng hai 2019
-->