Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Dương

 1. hunghamobile869@gmail.com
  hunghamobile869@gmail.com
  đọc câu đầu của nhật ký thấy hay mà sang câu sau đã chê rồi
  20 Tháng hai 2019
 2. Phạm Dương
  Phạm Dương
  Không thể lúc nào cũng hay vì đời chưa bào giờ là trọn vẹn ))))
  20 Tháng hai 2019
 3. hunghamobile869@gmail.com
  hunghamobile869@gmail.com
  chị giỏi văn nhỉ
  20 Tháng hai 2019
 4. Phạm Dương
  Phạm Dương
  nhà có truyền thống rồi em, cũng như truyền thống ngu Lý từ đời này qua đời khác )))))
  20 Tháng hai 2019
 5. hunghamobile869@gmail.com
  hunghamobile869@gmail.com
  uầy chị bao nhiêu tuổi ợ
  20 Tháng hai 2019
 6. Phạm Dương
  Phạm Dương
  20 rồi em, tháng 7 tới là trong 21 ))))
  20 Tháng hai 2019
-->