Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh_Alison_Nguyễn

 1. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  à, vâng, nhưng bạn là ai
  17 Tháng hai 2019
 2. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Tối rồi sẽ biết :)
  19 Tháng hai 2019
 3. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  thế, bạn là ai ạ?, giờ là tối rồi
  19 Tháng hai 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Vậy thì xin lỗi nha! Tối qua nhiều bài không onl đc :)
  20 Tháng hai 2019
 5. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  à,vâng, nhưng bạn là ai
  20 Tháng hai 2019
 6. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Chậm hiểu v...
  22 Tháng hai 2019
 7. Linh_Alison_Nguyễn
  22 Tháng hai 2019
 8. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  à, ra là linh, lâu rồi ko chat, tại để cái avarta sú nên càng ko bt luôn
  22 Tháng hai 2019
 9. Nguyễn Linh_2006
  23 Tháng hai 2019
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Avt đẹp vậy ma
  23 Tháng hai 2019
 11. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ừ, vì sú đẹp nên tưởng ai, bữa bà toàn để avarta anime chứ mấy
  24 Tháng hai 2019
 12. Nguyễn Linh_2006
  25 Tháng hai 2019
 13. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Năm mới thay đổi thì sao?
  25 Tháng hai 2019
 14. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  hì ko có gì hết, tại lạ thôi
  25 Tháng hai 2019
 15. Nguyễn Linh_2006
  25 Tháng hai 2019
 16. Bae joo Irene
  26 Tháng hai 2019
-->