Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. Bắc Băng Dương
  14 Tháng hai 2019
 2. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Valentine mà vui ghê :)
  15 Tháng hai 2019
 3. Bắc Băng Dương
  15 Tháng hai 2019
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  biết đc tin sốc vào những giờ cuối cùng của ngày lễ tình nhân :v
  15 Tháng hai 2019
 5. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  đọc nhầm thành:" Cr, có cr" :)
  16 Tháng hai 2019
 6. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  haha :)
  16 Tháng hai 2019
 7. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  đang mừng thay, mà....:)
  16 Tháng hai 2019
-->