Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nguyễn Ngọc Hiếu

 1. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Almighty?
  13 Tháng hai 2019
 2. Vũ Nguyễn Ngọc Hiếu
  Vũ Nguyễn Ngọc Hiếu
  toàn năng mẹ ơi. Có từ này cx dịch ko nổi
  13 Tháng hai 2019
 3. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Toàn năng? Haha :D cô gái toàn năng về chiều cao :D
  13 Tháng hai 2019
 4. Vũ Nguyễn Ngọc Hiếu
  13 Tháng hai 2019
-->