Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hỗ trợ Windows

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Kaka! Ai đùa với bạn vui thế?
  12 Tháng hai 2019
 2. Hỗ trợ Windows
  Hỗ trợ Windows
  Chuyện này có rát nhiều người nói nhé . Nghe nói bạn hoạt động nagw nổ mà cx giỏi nữa
  12 Tháng hai 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Vui thôi, vào dd thấy gì làm được thì làm (và cũng chăm bị phạt nữa)
  12 Tháng hai 2019
 4. Hỗ trợ Windows
  Hỗ trợ Windows
  Và người có năng lực thì ms làm được chứ
  12 Tháng hai 2019
 5. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Ừ! Chăm làm bài và ít tám chuyện thôi!
  12 Tháng hai 2019
 6. Hỗ trợ Windows
  Hỗ trợ Windows
  Nếu mình biết ko sai thì bạn là giáo viên dạy Lý phải ko
  12 Tháng hai 2019
 7. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Không nhé bạn. Mình chỉ lao động tự do thôi
  12 Tháng hai 2019
 8. Hỗ trợ Windows
  Hỗ trợ Windows
  Lao động tự do mà giỏi thế
  12 Tháng hai 2019
-->