Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắc Băng Dương

 1. Riana Arika
  9 Tháng hai 2019
 2. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  Mong bạn sẽ giúp t. :) T ngu Văn lắm luôn. :v
  9 Tháng hai 2019
 3. Riana Arika
  Riana Arika
  À, t sẽ giúp trong vòng khả năng của t :)
  9 Tháng hai 2019
 4. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  sớm vô BQT nhen! :)
  9 Tháng hai 2019
 5. Riana Arika
  Riana Arika
  Cảm ơn nhé :)
  9 Tháng hai 2019
 6. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  lời khuyên cho bạn: tích cực hỗ trợ trong box Văn. :) => sớm vô BQT.
  9 Tháng hai 2019
 7. Riana Arika
  9 Tháng hai 2019
-->