Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  hết ngày rồi e :(
  10 Tháng hai 2019
 2. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Hình crush a ở trên đó xem đỡ đi
  10 Tháng hai 2019
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  đủ 200 like trong ngày 30 e có thấy a để ảnh đâu, bắt e hóng gần chết
  10 Tháng hai 2019
 4. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  200 like chứ hông tính haha đồ nha
  10 Tháng hai 2019
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  à....hèn chi e thấy đủ :D
  10 Tháng hai 2019
 6. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Nhưng mà ng ta có ghệ r...
  10 Tháng hai 2019
 7. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  nỗi buồn chung :)
  10 Tháng hai 2019
 8. Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Tạ Đặng Vĩnh Phúc
  Nhưng mà lần này hông có tiếc vì j cần thì a đã nói r
  10 Tháng hai 2019