Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Cô Bé Ngốc
  7 Tháng hai 2019
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  mùng 5 tết
  tớ lên nhà cậu nha
  7 Tháng hai 2019
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  Ng đâu
  9 Tháng hai 2019
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ngại
  k dám lên
  hôm qua rủ Trang nhưng Trang k đi
  9 Tháng hai 2019
-->