Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Son Goten

 1. 01655760117
  01655760117
  m đổi tên làm t tìm mỏi tay vcl
  1 Tháng hai 2019
 2. Son Goten
  Son Goten
  ấn vô nút bình luận ý...:)
  1 Tháng hai 2019
 3. Son Goten
  Son Goten
  :p...thích
  1 Tháng hai 2019
 4. Son Goten
  Son Goten
  à mà nghỉ tết từ ngày mai ak ???
  1 Tháng hai 2019
 5. 01655760117
  1 Tháng hai 2019
 6. 01655760117
  01655760117
  mà s nt trên này :v
  1 Tháng hai 2019
 7. Son Goten
  Son Goten
  ê, like cái coi
  1 Tháng hai 2019
 8. 01655760117
  01655760117
  :V đăg bài ik t like cho
  1 Tháng hai 2019
 9. 01655760117
  01655760117
  like trả t
  1 Tháng hai 2019
 10. Son Goten
  Son Goten
  rồi đấy, t đg câu like...:p
  1 Tháng hai 2019
 11. 01655760117
  01655760117
  uk làm j làm ik t chưa xog toán
  1 Tháng hai 2019
 12. Son Goten
  Son Goten
  ô, hiếu k onl hay s ý
  1 Tháng hai 2019
 13. 01655760117
  01655760117
  cày cuốc òi
  1 Tháng hai 2019
 14. 01655760117
  01655760117
  nó có fb hay s ấy
  1 Tháng hai 2019
 15. Son Goten
  Son Goten
  đúng
  1 Tháng hai 2019
 16. 01655760117
  1 Tháng hai 2019
 17. Son Goten
  Son Goten
  nó lập vì bạn Thảo j j đó...:D
  1 Tháng hai 2019
 18. 01655760117
  01655760117
  m có zl thì kb zl mà nt nhắn kiểu này mệt lém
  1 Tháng hai 2019
 19. 01655760117
  01655760117
  ờ bt òi
  1 Tháng hai 2019
 20. Son Goten
  Son Goten
  zl là j ???
  1 Tháng hai 2019
 21. 01655760117
  1 Tháng hai 2019
 22. Son Goten
  Son Goten
  ko có, t ko chơi
  1 Tháng hai 2019
 23. 01655760117
  01655760117
  cô minh gửi bt cho m kiểu j
  1 Tháng hai 2019
 24. 01655760117
  01655760117
  thôi tí nt tao lamf toán cái
  1 Tháng hai 2019
 25. Son Goten
  Son Goten
  gửi = zalo
  1 Tháng hai 2019
 26. 01655760117
  01655760117
  ey làm toán nhah nhah mai t đến thu vơr đấy
  1 Tháng hai 2019
 27. Son Goten
  Son Goten
  bao h ???
  1 Tháng hai 2019
 28. 01655760117
  01655760117
  sáng
  1 Tháng hai 2019
 29. Son Goten
  Son Goten
  thôi, pp, h lm toán chốc còn xem póng đá...:p
  1 Tháng hai 2019
 30. 01655760117
  1 Tháng hai 2019
 31. 01655760117
  1 Tháng hai 2019
 32. Son Goten
  Son Goten
  chiều mai lúc 4h30 t vào đưa cho, còn h lm toán đã
  1 Tháng hai 2019
 33. Son Goten
  Son Goten
  thôi, pp...:D:(:):eek::p
  1 Tháng hai 2019
-->