Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ĐứcNhật!

 1. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  Kết đi đừng ngại?
  1 Tháng hai 2019
 2. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  :D Cho mừn nàm quen :v
  1 Tháng hai 2019
 3. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  Tớ khai xong tới cậu khai nhá :))) Tên : Trần Quỳnh Như, 2k5, học THCS Trần Phú, Quảng Nam, thích màu trắng, ước mơ: gặp BTS
  1 Tháng hai 2019
 4. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Tên: Huỳnh Đức Nhật
  Sinh: 2k5
  Học: THCS Phan Tây Hồ, Phú Ninh, Quảng Nam
  Thích màu xanh lá :vv
  Ước mơ: Gặp Đức :vv
  1 Tháng hai 2019
 5. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Bạn ở huyện nào v?
  1 Tháng hai 2019
 6. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  Đại Lộc
  1 Tháng hai 2019
 7. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  :D Bìa là bạn làm hả?
  1 Tháng hai 2019
 8. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  đức nào zạ? ==
  1 Tháng hai 2019
 9. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Phan Văn Đức :)) Mình Fan Cọt :))
  1 Tháng hai 2019
 10. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  K phải, trên mạng đó
  1 Tháng hai 2019
 11. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  :)) Bạn nà A.R.M.Y hả :D
  1 Tháng hai 2019
 12. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  =) ừ
  1 Tháng hai 2019
 13. ĐứcNhật!
  1 Tháng hai 2019
 14. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  mà cậu muốn gặp đức nào dzậy? ==
  1 Tháng hai 2019
 15. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Phan Văn Đức :v
  1 Tháng hai 2019
 16. Aya Nishinami
  Aya Nishinami
  Àh, U23 hả?
  1 Tháng hai 2019
-->