Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  Vậy hả? Mk cảm ơn
  30 Tháng một 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Không có gì
  30 Tháng một 2019
 3. Nayeon 2209
  30 Tháng một 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  30 Tháng một 2019
-->