Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tzuyu-chan

 1. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  Không phải đâu tại mk thk đặt ngày đó đấy! Ngày sinh của mk là 25/3
  30 Tháng một 2019
 2. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  22/9 là ngày sinh của Nayeon:D
  30 Tháng một 2019
 3. Tzuyu-chan
  Tzuyu-chan
  umk mk bt mà mk là fan nên phải bt chớ :p
  30 Tháng một 2019
 4. Nayeon 2209
  30 Tháng một 2019
 5. Nayeon 2209
  Nayeon 2209
  Thảo nào thấy cái mặt “:p” trên câu hỏi của bạn:D
  30 Tháng một 2019
-->