Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồng Uyên 2k6

 1. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  câu này ko biết của ai nhưng thấy Chang nói 1 lần...:D
  29 Tháng một 2019
 2. shorlochomevn@gmail.com
  29 Tháng một 2019
 3. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  gần 1 h coi hoạt hình=>>>>>....... câu trên
  29 Tháng một 2019
 4. shorlochomevn@gmail.com
  29 Tháng một 2019
 5. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  bà dạo này khẻo ko??? :D
  29 Tháng một 2019
 6. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  nhầm...khỏe ko??? :D
  29 Tháng một 2019
 7. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  vẫn khỏe còn cụ
  29 Tháng một 2019
 8. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  cụ yếu lắm rồi...khụ khụ...:D
  29 Tháng một 2019
 9. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  lại thêm 1 tủi già nữa
  29 Tháng một 2019
 10. shorlochomevn@gmail.com
  31 Tháng một 2019
 11. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cụ bao tuổi rồi?
  20 Tháng hai 2019
 12. shorlochomevn@gmail.com
  20 Tháng hai 2019
-->